Från stock till möbel

Vi gör hela processen. En del stockar fäller vi själva och en del köper vi in från en närliggande skogsägare. Vi sågar stockarna i vårt lilla sågverk och de vackraste stockarna med mest liv i, sågas upp till grova plank som sedan blir bordsskivor, övriga stockar blir ämnen till underreden och annat. 

Det blöta virket läggs sedan in i en virkestork där torkprocessen tar ca 5 veckor. Efter ytterligare några dagars vila är virket äntligen färdigt att börja bearbetas i snickeriet.