Från stock till möbel

Vi gör hela processen, vilket vi tycker det är väldigt roligt och redan i sågningen "öronmärker" vi plankorna till varje kund.

Vi köper in stockar från en närliggande skogsägare, som vet hur vi vill att våra stockar ska se ut och vilka krav vi har. När stockarna är levererade sågar vi upp dem i vårt sågverk och har därmed möjlighet att bestämma exakt vad varje planka ska gå till. De vackraste stockarna med mest liv i, sågas givetvis upp till grova plank som sedan blir till unika bordsskivor, övriga stockar blir ämnen till underreden och annat. 

Därefter strölägger vi plankorna som sedan körs in i virkestorken. Torkprocessen tar ca 5 veckor och efter ytterligare några dagars vila är virket äntligen färdigt att börja bearbetas i snickeriet.